Browse Genre

Shop By

Specials

An Ghaeilge i Siopa Leabhar Uí Choinnaith - The Irish Language in Kennys Bookshop

D’oscail Siopa Leabhar Uí Choinnaith i 1940 agus ó shin i Leith, tá neart Gaeilge beo le cloisteáil ann. Tá an teanga lárnach sa ghnó agus tacíonn muid go mór leis an teanga i ngach taobh dár ngnó i Kennys.Leabhair do Chuile Mheabhair

Ón tús, bhí muid ag díol, ag tabhairt tacaíochta agus ag deánamh margaíochta ar scríobhnóirí na Gaeilge agus a gcuid saothar. Úsáideann muid na meáin, páipéir nuachta, irisleabhair, an raidió, an teilifís agus an t-idirlíon chun poiblíocht a thabhairt dóibh. Thar na blianta, sheol muid neart leabhar i nGaeilge sa siopa agus tháinig a lán scriobhneoirí Gaeilge chuig an siopa. Cuireann muid aithne phearsanta ar na cruthaitheóirí, agus tá na céadta griangraf crochta sa siopa d'údair cosúil le Mairtín Ó Direáin, Liam Ó Flatharta, Máire Mhac an tSaoi, Breandán Ó hEithir, Nuala Ní Dhomhnaill, Joe Steve Ó Neachtain, Louis de Paor 7rl. agus ealaíontóirí cosúil le Seán Céitinn, Pádraic Ó Ráinne, Seán Ó Flatharta, Seosamh Ó Dálaigh, Paula Ní Chualáin 7rl. 

Seirbhís trí Ghaeilge

In éineacht le seo, bhí dlúthbhaint againn leis an 'Galway Poetry Trail', siúlóid liteartha ina bhfuil níos mó ná fiche dán ar phlaiceanna trí chathair na Gaillimhe. Taispeánann roinnt acu seo litríocht Shean-Phádraic Uí Chonaire, Mháire Holmes, Mháirtín Ó Direáin agus aistriúcháin Gaeilge ar Arthur Colohan.

Tá mórsheisear ag obair i Kenny’s a sholáthraíonn seirbhís trí Ghaeilge. Bhí Tomás agus Deasmún Ó Cionnaith ina stiúrthóirí ar Bhord na Leabhar Gaeilge ar feadh roinnt blianta. Bíonn Deasmún ag labhairt Gaeilge le roinnt leabharlaithe ar fud an Stáit agus ag cur leabhar Gaeilge chucu. D’eagraigh muid taispeántas mór do litríocht na Gaeilge i Leabharlann Phoiblí Bhostúin, agus ceann eile do leabhair i nGaeilge do pháistí in Ollscoil Notre Dame. 

Is minic muid ag labhairt Gaeilge i Siopa Leabhar Uí Choinnaith, le chéile, ar an raidió, thar lear. Cloiseann muid canúintí as gach ceárd don tír nuair a thagann daoine chun breathnú ar na leabhair agus is minic a thagann daoine ón mBreatain agus ó Mheiriceá agus ó thíortha eile isteach a bhíonn sásta cúpla focal a labhairt!


Tá an cnuasach is mó leabhar Gaeilge ar díol againn, idir shean agus nua. Díolann muid a lán leabhar Gaeilge thar lear chomh maith leis na leabhair a dhíolann muid anseo in Éirinn. Má bhíonn tú ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim, leabhair a leámh nó leabhaire stair a fháil, seol ríomhphost chugainn agus beidh muid ábalta cabhair a thabhairt duit. 

Is féidir séirbhís trí Ghaeilge a fháil inár siopa i nGaillimh agus ar Kennys.ie – seol ríomhphost nó glaoch orainn ar +353 (0)91 709350 má bhíonn cabhair uait. 

 

Leabhair Ghaeilge ar Kennys.ie >>> 


Kennys Bookshop was founded in 1940 and since the beginning, the Irish language has been spoken. The language plays a strong part in the business and we are great supporters of Gaeilge in Kennys, in all aspects of our business.

Leabhair Ghaeilge

We have always sold, supported and marketed Irish language writers and their work. Over the years, we have launched numerous Leabhair Gaeilge and welcomed many Irish language writers to the bookshop. There are hundreds of photos of authors hanging around the bookshop who have visited us in Kennys, including a great number of Irish language authors such as Mairtín Ó Direáin, Liam Ó Flatharta, Máire Mhac an tSaoi, Breandán Ó hEithir, Nuala Ní Dhomhnaill, Joe Steve Ó Neachtain, Louis de Paor 7rl . and artists such as Seán Céitinn, Pádraic Ó Ráinne, Seán Ó Flatharta, Seosamh Ó Dáiligh, Paula Ní Chualáin 7rl. 

Kennys Bookshop were heavily involved in the creation of The Galway Poetry Trail - a literary trail that features over 20 poems erected on plaques and standing in various locations around the city that reflect their content. The trail includes many public displays of Irish language writing, including that of Pádraic Uí Chonaire, Máire Holmes, Máirtín Ó Direáin and an Irish translation of Arthur Colohan.

Tom and Des Kenny also served as directors of the Irish Language Board for several years. Des often speaks Irish with several libraries throughout the United States and regularly sends them Irish language books for their collections. We have also organized a great exhibition for Irish literature in Boston Public Library, and another for books in Irish for children at the University of Notre Dame.

We are always speaking Irish in Kennys, whether in the shop, on the radio or when we travel abroad! We often hear dialects from all over the country from visitors to the shop, and many from the UK, America and other countries often find themselves happy to speak 'cúpla focal' to us when they visit!

 

At Kennys, we have the largest collection of Irish language books for sale, both old and new. Whether you want to learn Irish or you are looking for literature or history of the language, we can find a Leabhar Gaeilge for you. Feel free to email us for recommendations. 

You can always avail of a service through Irish in our bookshop and on Kennys.ie - feel free to drop us an email or call us on +353 (0)91 709350 anytime if you would like assistance through Irish.

 

Irish Language Books on Kennys.ie >>> 


 Bliain na Gaeilge 2018